KVL:2001/6

Antopäivä
31.1.2001
Diaarinumero
2826/80/2000
korkotulon lähdevero, indeksihyvitys, joukkovelkakirjalaina

Pankki aikoi laskea liikkeelle yleisön merkittäväksi tarkoitetun joukkovelkakirjalainan, jonka tuotto tulisi riippumaan yhteisvaluutta euron ja Yhdysvaltojen dollarin välisestä valuuttakurssikehityksestä. Lainalle maksettaisiin eräpäivänä hyvitystä valuuttakurssin arvonmuutoksen perusteella. Jos muutos olisi negatiivinen, hyvitystä ei maksettaisi lainkaan. Laina oli velkakirjalain 34 §:ssä tarkoitettu joukkovelkakirjalaina. Se oli tarkoitettu yleisön merkittäväksi, ja se oli myös merkittävä rahoitustarkastuksen pitämään luetteloon. Hallituksen esityksessä korkotulon lähdeverolaiksi (HE 123/1990) todetaan muun muassa, että lähdevero koskisi vain koron nimellä maksettavaa suoritusta. Indeksihyvitykset rinnastettaisiin lähdeverojärjestelmässä korkoon. Valuuttakurssikehitykseen sidottua hyvitystä pidettiin korkotulon lähdeverosta annetun lain tarkoittamalla tavalla korkoon rinnastettavana indeksihyvityksenä. Siitä oli siten suoritettava lähdeveroa korkotulon lähdeverosta annetun lain mukaisesti.
Ennakkoratkaisu vuosille 2000 - 2002.

Laki korkotulon lähdeverosta 3 §
LAINVOIMAINEN