KVL:2001/113

Antopäivä
19.12.2001
Diaarinumero
875/80/2001
tuloverotus, arvonlisäverotus, yleishyödyllinen yhteisö, palvelun myynti, yksityinen sosiaalipalvelu, tarkoituksen mukainen toiminta, sosiaalihuoltona tapahtuva palvelun myynti

Yleishyödyllisen valtakunnallinen yhteisön (keskusjärjestö) ja vastaavaa toimintaa harjoittavan piirijärjestön (piiri) oli tarkoitus osana lapsiperheille suunnattua kotipalvelutoimintaa ryhtyä harjoittamaan lapsen tilapäistä hoitopalvelua. Lapsen tilapäistä hoitopalvelua tarjottiin yrityksille, jotka solmivat sopimuksen valtakunnallisen yhteisön tai piirijärjestön kanssa. Sopimuksessa arvioitiin yrityksen lapsiperheiden vuosittain tarvitsema hoitotuntien määrä ja yritys maksoi järjestöille hoitotuntien perusteella ohjauskuluosuuden ja todellisuudessa tehdyt tunnit. Veloitusperusteena oli 105 markkaa tunnilta. Hakemuksen mukaan veloitus tapahtui kustannusperusteisesti eikä toiminnasta pyritty saamaan voittoa. Sairaan lapsen vanhemmalle ei tuloverolain 69 §:n 3 momentin mukaan syntynyt tästä hoitopalvelusta veronalaista etua.

Keskusjärjestö ja sen piiri olivat tehneet yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun ilmoituksin kunnille aloittamastaan yrityksille tarjottavasta sairaan lapsen tilapäisestä hoitopalvelusta. Lääninhallitukset olivat merkinneet ne mainitun lain 7 §:ssä tarkoitettuun yksityisten sosiaalipalvelun tuottajia ja niiden toimintaa koskevaan rekisteriin. Keskusjärjestöjä piiri oli merkitty myös muista lapsiperheille suunnatuista kotihoitopalveluista mainittuun rekisteriin Keskusjärjestön ja piirin osana niiden muita lapsiperheille suunnattuja palveluja tarjoama sairaan lapsen tilapäinen hoitopalvelu oli niiden yleishyödyllisen tarkoituksen mukaista toimintaa eikä siitä saatavaa tuloa siten olut pidettävä niiden elinkeinotulona. Keskusjärjestö ja piiri eivät näin ollen olleet tuloverolain 23 §:n nojalla verovelvollisia sairaan lapsen hoitopalveluista saamistaan tuloista. Sairaan lapsen tilapäinen hoitopalvelu oli sosiaalihuoltolain 17 §:n 1 momentin 3 kohdassa ja 20 §:ssä tarkoitettua kotipalvelua. Keskusjärjestö ja piiri oli mainitun palvelun tuottajina merkitty yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain mukaisesti lääninhallitusten palvelujen tuottajista pitämään rekisteriin. Keskusjärjestön ja piirin tarjoama sairaan lapsen tilapäinen hoitopalvelu oli siten arvonlisäverolain 38 §:ssä tarkoitettua sosiaaliviranomaisen tai muun sosiaalihuollon tarjoajan toimintaa, jonka tarkoituksena on huolehtia lasten huollosta. Keskusjärjestön ja piirin ei näin ollen ollut suoritettava arvonlisäverolain 37 §:n nojalla veroa harjoittamastaan sosiaalihuoltona pidettävän palvelun myynnistä.
Ennakkoratkaisu ajalle 19.12.2001-31.12.2002.

Tuloverolaki 22 § ja 23 §
Arvonlisäverolaki 1 §, 4 §, 18 §, 37§ ja 38 §.
Sosiaalihuoltolaki 1§, 17 § ja 20 §
Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 1 §, 2 §, 6 §, 7 § ja 8 §
EI MUUTOSTA KHO 12.7.02 T 1746