KVL:2001/53

Antopäivä
23.5.2001
Diaarinumero
660/80/2001
jakautuminen, asuintalovarausten siirtyminen vastaanottaville yhteisöille, valtion asuntolainoittamat kohteet

X Oy jakautui kahdeksi uudeksi yhtiöksi 31.12.2000. Sekä jakautuva että vastaanottavat yhtiöt olivat valtion asuntolainoittamia aravavuokrataloyhtiöitä, jotka toimivat omakustannusperusteella. Ne eivät siten harjoittaneet liiketoimintaa eivätkä tavoitelleet voittoa. Osakkeenomistajille ei jaettu osinkoa. X Oy:n vuokranmääritysyksiköt olivat olleet valtion asuntolainoittamia aravakohteita. Niiden kirjanpidon yhteydessä oli toteutettu lainsäädännön edellyttämän omakustannusperiaatteen takia jatkuvasti kohdelaskentaa, ja tilinpäätösten yhteydessä oli laadittu rahoituslaskelmat lainoituskohteittain. Rahoituslaskelmista ilmenivät rahan lähteet, rahan käyttö sekä lainoituskohteiden ali- tai ylijäämät tilikausittain. X Oy:ssä jakautumishetkellä voimassaolleet asuintalovaraukset voitiin laskea ja kohdistaa aiheuttamisperiaatteen mukaan vuokranmääritysyksiköittäin. Varausten katsottiin tämän vuoksi kohdistuvan tiettyyn toimintaan. Ne oli siksi kohdistettava jakautumisessa vastaanottaville yhtiöille sen mukaan kuin ne asunnot, joiden perusteella varaukset oli muodostettu, siirtyivät jakautumisessa vastaanottaville yhtiöille. Ennakkoratkaisu vuodelle 2000.

Tuloverolaki 28 §
Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 c § 3 mom
LAINVOIMAINEN