KVL:2000/11

Antopäivä
23.2.2000
Diaarinumero
2557/80/99
arvonlisävero, alkutuottaja, vähennettävä vero, verollista liiketoimintaa varten, osittainen vähennysoikeus, ajallinen kohdistaminen, vähennettävä vero, uusjakotoimituksen osakkaat, valtion tuki

S:2.20.11.01

S:2.20.13.02

Hakijat olivat ostaneet muiden uusjakotoimituksen osakkaiden kanssa toimitukseen liittyviä työsuorituksia. Valtio tukee uusjakotoimitusta maksamalla aluksi uusjaon kustannukset ja jättämällä myöhemmin osan kustannuksista perimättä takaisin jaon osakkailta. Kysymys oli valtion tuesta huolimatta jaon osakkaiden hankinnasta. Valtion maksettavaksi jäävä osuus kustannuksista oli valtion uusjaon osakkaille antama arvonlisäverotukseen vaikuttamaton tuki. Hakijoilla oli uusjakotoimituksen osakkaina oikeus vähentää jakotoimituksen yhteydessä ostettujen tavaroiden ja palvelujen ostohintaan sisältyvät arvonlisäverot siltä osin kuin ostot kohdistuivat heidän alkutuottajina harjoittamaan verolliseen toimintaan. Vähennysoikeus oli sekä siltä osin kuin valtion alunperin maksamat määrät perittiin heiltä takaisin että siltä osin kuin ne jäävät valtion lopullisesti korvattavaksi. Uusjakotoimitusta varten hankitut verolliset palvelut oli vastaanotettu silloin, kun palvelut oli suoritettu ja ne oli hyväksytty tehdyiksi tai kun ne on jakokunnan puolesta maksettu. Hakijoilla oli oikeus vähentää palvelujen ostohintaan sisältyneet arvonlisäverot sen kalenterivuoden aikana, jona palvelut oli ostettu ja vastaanotettu tai ne oli maksettu. Toimitusmiesten myöhemmin tekemällä kustannusten jakopäätöksellä ei ollut asiassa merkitystä.

Arvonlisäverolaki_102_§
Arvonlisäverolaki_140_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_141_§_1_kohta
Arvonlisäverolaki_141_§_2_kohta
EI MUUTOSTA KHO 14.2.01 T 257

Sivu on viimeksi päivitetty 11.1.2000