KVL:2001/43

Antopäivä
25.4.2001
Diaarinumero
526/80/2001
henkilökohtaisen tulon verotus, kotitalousvähennys, pesulapalvelu

Henkilö A:n kotitaloudessa vaatteiden ja kodin tekstiilien huoltopalvelu ostettiin yhtiöltä, joka oli erikoistunut pesulapalvelujen tuottamiseen. Yhtiön ja asiakkaan välillä solmittiin sopimus, jonka mukaan yhtiö suoritti tekstiilien pesua kiinteää kuukausikorvausta vastaan. Palvelu sisälsi tekstiilien noudon asiakkaalta, kuljetuksen, pesun ja silityksen, tavanomaiset korjaustyöt, kuten nappien kiinnityksen sekä palautuskuljetuksen. Asiakkaan kanssa oli sovittu palvelupäivä kerran viikossa, jolloin yhtiön edustaja nouti tekstiilit ja palautti edellisellä kerralla noudetut tekstiilit. Kuljetuksista ei veloitettu.

Kun palvelua suoritettaessa työn tekemispaikka ei ollut kotona, pesupalvelutyötä ei pidetty luonteeltaan tavanomaisena kotitaloustyönä. Yhtiön kotitalouksille suuntaama palvelu oli verrattavissa tavanomaiseen pesulapalveluun. A:lle ei voitu sen vuoksi myöntää kotitalousvähennystä hänen ostamansa pesulapalvelun perusteella. Ennakkoratkaisu vuosille 2001 ja 2002.

Tuloverolaki 127 a § 1 mom
EI MUUTOSTA KHO 6.11.01 T 2731 VUOSIK.