KVL:1998/162

Antopäivä
23.11.1998
Diaarinumero
1959/80/98
arvonlisävero, yritysjärjestelyt, yhtiön jakautuminen, kiinteistön luovutus, rakentamispalvelun oma käyttö

S:2.20.05.11

Yhtiö oli hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistöjen vuokrauksesta. Kiinteistöihin oli tehty perusparannustöitä, joiden hankintaan sisältyneet arvonlisäverot oli vähennetty. Yhtiö aikoi purkautua selvitysmenettelyttä ja jakautua kahdeksi yhtiöksi osakeyhtiölain 14a luvun mukaisesti. Toinen perustettavista yhtiöistä jatkoi jakautuvan yhtiön harjoittamaa kiinteistöjen vuokraustoimintaa. Tähän yhtiöön siirtyivät käyttöomaisuuden rakennukset, maa- alueet sekä pääosa osakkeista. Yhtiöön siiryi myös vuokraustoimintaan liittyvät varat, velat ja saamiset sekä pääosa rahoituksesta ja pankkisaamisista. Kysymyksessä oli arvonlisäverolain 62 §:n mukainen yritysjärjestely. Jos perustettava yhtiö, jolle kiinteistöt luovutettiin oli rekisteröitynä verovelvolliseksi kyseisten kiinteistöjen käyttöoikeuden luovutuksesta luovutushetkellä, yhtiön ei ollut suoritettava veroa rakennuspalvelun omaan käyttöön otosta.
Ennakkoratkaisu ajalle 23.11.1998 - 31.12.1999.

Arvonlisäverolaki_30_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_33_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_33_§_2_mom
Arvonlisäverolaki_62_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_62_§_3_mom
Arvonlisäverolaki_173_§_2_mom_(1486/1994)
Arvonlisäverolaki_174_§_3_mom_(1218/1994)
LAINVOIMAINEN