KVL:2001/96

Antopäivä
7.11.2001
Diaarinumero
2398/80/2001
arvonlisävero, rahoituspalvelu, maksuliike, maksujärjestelmäpalvelu, laskuttamispalvelu

Yhtiön myi matkapuhelimen välityksellä käytettävää palvelua yksityisille ja yrityksille. Asiakas liittyi maksujärjestelmään tekemällä yhtiön kanssa sopimuksen ja siirtämällä yhtiön asiakasvaraintilille rahaa. Rahat rekisteröityivät samalla maksujärjestelmään, jossa asiakkaan maksutilin tunnuksena ja numerona oli asiakkaan matkapuhelinliittymän numero. Maksaminen tililtä tapahtui komentoviestein joko toiselle yhtiön vastaavalle maksutilille tai normaalille pankkitilille. Maksujärjestelmän avulla voitiin myös maksaa erilaisia tavaroita ja palveluita, jos myyjäliike ja ostaja olivat kumpikin liittyneet maksujärjestelmään. Yhtiön tarjoama maksujärjestelmäpalvelun käyttö aiheutti rahan siirron kohteena oleville osapuolille oikeudellisia ja taloudellisia muutoksia. Kyse oli verottomasta maksuliikkeen hoidosta, josta yhtiön ei ollut suoritettava arvonlisäveroa.

Yhtiön tarjotessa laskujen laatimisen sekä niiden lähettämisen myyjältä ostajalle yhtiön järjestelmää hyväksi käyttäen käsittävää palvelua, kyse ei ollut verottomasta rahoituspalvelusta, vaan sellaisesta laskutukseen liittyvästä palvelusta, josta yhtiön oli suoritettava arvonlisäveroa.

Arvonlisäverolaki 41 § ja 42 §
Kuudes neuvoston direktiivi jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste (77/388/ETY) A:17.5.1977 13 artiklan B kohdan d alakohdan 3 alakohta
LAINVOIMAINEN