KVL:2000/34

Antopäivä
5.4.2000
Diaarinumero
166/80/00
arvonlisävero, vähennettävä vero, verollinen liiketoiminta, tavaroiden maahantuonti, tytäryhtiön maksamat verot

S:2.20.08

S:2.20.11.01

Yhtiö oli ruotsalaisen emoyhtiön tytäryhtiö. Emoyhtiö, joka ei ollut Suomessa arvonlisäverovelvollinen, oli ostanut USA:sta koneita ja myi ne Suomessa. Maahantuonnissa tavaranhaltijaksi oli merkitty suomalainen tytäryhtiö, joka maksoi tullauksen yhteydessä perityn arvonlisäveron sekä muut kulut ja veloitti ne edelleen emoyhtiöltään. Yhtiö ei käyttänyt sen nimissä maahantuotuja ja tullattuja koneita omassa liiketoiminnassaan. Maahantuonnit eivät liittyneet yhtiön vaan sen emoyhtiön arvonlisäverolaissa tarkoitettuun toimintaan. Yhtiöllä ei ollut oikeutta vähentää koneiden maahantuonnin yhteydessä suorittamiaan arvonlisäveroja.

Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_86_§
Arvonlisäverolaki_86_a_§
Arvonlisäverolaki_86_b_§
Arvonlisäverolaki_102_§
EI MUUTOSTA KHO 8.6.01 T 1383