KVL:1999/98

Antopäivä
21.6.1999
Diaarinumero
1499/80/99
arvonlisävero, rahoituspalvelu, arvopaperikauppa, arvopaperin välitys

S:2.20.05.05

Vähittäispankkitoimintaa harjoittava pankki aikoi tehdä yhteistyösopimuksen sijoitusrahastotoimintaa harjoittavan rahastoyhtiön sekä rahastoyhtiön hallinnoiman, sijoitusrahastojen omaisuudenhoitopalveluja sekä hallinto- ja neuvontapalveluja hoitavan (ja rahastoyhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvan) omaisuudenhoitoyhtiön kanssa rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen rahasto-osuuksien myynnistä ja markkinoinnista. Pankki vastasi yhteistyösopimuksen mukaisesta toiminnastaan yksin ja sai käyttöönsä maksutta rahastoyhtiön laatimaa aineistoa. Kun pankin asiakas päätti hankkia rahasto- osuuden, pankin työntekijä täytti asiakkaan kanssa rahastoyhtiön merkintätoimeksiantolomakkeen. Tämän jälkeen pankki toimitti merkintälomakkeen rahastoyhtiölle. Asiakas maksoi tekemänsä merkinnän merkinnän yhteydessä tilisiirtolomakkeella rahastoyhtiön tilille. Rahastoyhtiö hyväksyi asiakkaan merkinnän, kun sille tuli tieto merkinnästä ja asiakkaan varat olivat rahastoyhtiön asiakasvaraintilillä. Pankki toimi rahasto- osuuksia välittäessään asiakkaansa nimissä ja lukuun. Pankki sai palkkioksi merkintöjen vastaanottamisesta asiakkaalta perityn merkintäpalkkion sekä osuuden rahastoyhtiön saamasta hallintopalkkiosta. Vaikka pankki ei toiminutkaan rahasto-osuuksia välittäessään omissa nimissä vaan asiakkaan nimissä ja lukuun, keskusverolautakunta katsoi hakemuksessa kuvatut olosuhteet sekä kilpailuneutraliteetti huomioon ottaen, että pankin harjoittama toiminta oli arvopaperin välitystä.
Ennakkoratkaisu ajalle 21.6.1999 - 31.12.2000. Äänestys 4-3.

Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_2_§_1_mom_(1486/1994)
Arvonlisäverolaki_17_§
Arvonlisäverolaki_18_§
Arvonlisäverolaki_41_§
Arvonlisäverolaki_42_§
EI MUUTOSTA KHO 17.1.00 T 67 ATK