KVL:2001/68

Antopäivä
15.8.2001
Diaarinumero
3105/80/2000
kiinteän toimipaikan muodostamisenedellytyksistä, sähköinen kaupankäynti, edustaja

Ruotsalainen yhtiö harjoitti sähköistä kuvan myyntiä ja vuokrausta etupäässä mainostoimistoille pohjoismaissa. Kuvat olivat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla, josta niitä saattoi etsiä ja poimia omalle koneelleen. Kuvat voitiin toimittaa asiakkaalle myös CD-levykkeellä suoraan Ruotsista. Maksu tapahtui sähköisesti tai laskutuksena Ruotsista. Yhtiöllä ei ollut Suomessa minkäänlaista toimistoa tai varastoa. Sillä ei ollut täällä myöskään palvelinta (serveriä). Yhtiöllä oli palveluksessaan Suomessa kaksi edustajaa, jotka toimivat kotoaan käsin. Heidän tehtävänsä oli markkinoida yhtiön kotisivuja ja ylläpitää täällä liikeyhteyksiä. He jakoivat kuvaluetteloita asiakkaille, kartoittivat uutta asiakaskuntaa ja antoivat palautetta Ruotsiin. Edustajat auttoivat asiakkaita myös teknisissä ongelmissa ja tekivät asiakaskäyntejä. Niissä esiteltiin asiakkaille kuvastoja ja opastettiin kuvien siirrossa omalle tietokoneelle. Edustajilla ei ollut oikeutta ottaa vastaan tilauksia eikä tehdä sopimuksia yhtiön lukuun. Tilaukset ja toimitukset hoidettiin suoraan Ruotsista, jossa yhtiön johto oli. Myös kaikki edustajien kustannukset maksettiin Ruotsista. Edustajien toiminta Suomessa auttoi ylläpitämään asiakastyytyväisyyttä. Tekninen apu edisti osaltaan sähköistä kaupankäyntiä. Toimia pidettiin luonteeltaan valmistelevana ja avustavana. Koska edustajia ei voitu myöskään pitää epäitsenäisinä agentteina, ruotsalaiselle yhtiölle ei muodostunut Suomeen verosopimuksen tarkoittamaa kiinteää toimipaikkaa.
Ennakkoratkaisu vuosille 2000 ja 2001.

Pohjoismainen verosopimus 5 art.
LAINVOIMAINEN