KVL:1998/2

Antopäivä
19.1.1998
Diaarinumero
3638/80/97
arvonlisäverotus, palvelun myynti, palvelukokonaisuus, onnistumispalkkio

S:2.20.04.02

A Oy oli sijoituspalveluyrityksistä annetun lain mukainen sijoituspalveluyritys. A Oy harjoitti rahoituksen järjestämistä yrityksille, yritysten ja niiden osakkeiden myynnin järjestämistä sekä muita yritysjärjestelyjä. A Oy esitti neljä yrityksen myymiseksi tehtyä sopimusta. Ensimmäisessä tapauksessa kommandiittiyhtiö oli muutettu osakeyhtiöksi ja osakkeet oli myyty. Toisessa ja kolmannessa tapauksessa osakekannat oli myyty. Neljännessä tapauksessa kysymys oli ollut liiketoiminnan myynnistä. Kuhunkin toimeksiantoon oli kuulunut potentiaalisten ostajatahojen etsiminen yhtiölle, informaation tuottaminen, kauppaneuvottelujen käyminen sekä itsenäisesti että myyjän rinnalla ja kaupan toteuttaminen. A Oy:n palkkiorakenne toimeksiannoista oli ollut kaksijakoinen. A Oy oli ensin perinyt kiinteän palkkion, joka oli perustunut asiakkaalle tehtyyn työhön kuluneeseen aikaan. Toiseksi A Oy oli perinyt asiakkailta onnistumispalkkion, jos sopimuksen mukainen kauppa oli toteutunut. Katsottiin, että A Oy:n neljälle sopimusasiakkaalle myymät em. palvelut muodostivat kukin palvelukokonaisuuden. Hakijayhtiön palkkio ei määräytynyt arvopaperien välityksen mukaan vaan palvelukokonaisuuden perusteella. Vaikka onnistumispalkkio sopimusten mukaan laskettiin prosenttiosuutena osakkeiden myyntihinnasta, niin se oli kuitenkin maksettu suoritetusta työstä. Veroton rahoituspalvelu on poikkeus laajapohjaisessa arvonlisäverojärjestelmässä. Rahoituspalvelua on tarkasteltava suppeasti. Hakijayhtiön asiakkailleen suorittamia palvelukokonaisuuksia ei ollut pidettävä asiakkaan nimissä ja lukuun tapahtuvana arvopapereiden välityksenä, vaan verollisena palvelun myyntinä. A Oy:n oli suoritettava arvonlisäveroa em. neljän sopimuksen perusteella määräytyvistä palkkioista.
Ennakkoratkaisu ajalle 1.1.1997 - 31.12.1998.

Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_18_§_2_mom
Arvonlisäverolaki_41_§
Arvonlisäverolaki_42_§_1_mom_6_kohta
Arvonlisäverolaki_42_§_3_mom
LAINVOIMAINEN