KVL:1997/114

Antopäivä
5.5.1997
Diaarinumero
5241/80/96
arvonlisäverotus, oman käytön verotus, veloituksetta julkaistavat ilmoitukset, ilmoituspalvelu

S:2.20

X-lehdet Oy oli kustannustoimintaa harjoittava yritys, joka julkaisi useita aikakauslehtiä. X-lehdet Oy:n lehdissä julkaistiin yritysten ja yhteisöjen maksullisia mainoksia ja ilmoituksia. X-lehdet Oy:n lehdissä julkaistiin lisäksi erilaisten hyväntekeväisyysjärjestöjen ja julkisten viranomaisten ilmoituksia veloituksetta. Kustantaja ei osallistunut näiden ilmoitusten sisällön suunnitteluun. Ilmoituksen saamiseksi lehteen järjestö tai viranomainen otti yhteyttä kustantajan toimitukseen tai ilmoitusmyyntiin. Kustantajalla ei ollut velvoitetta julkaista ilmoitusta. Jos kustantaja päätti julkaista ilmoituksen,lehden toimitus päätti sen sijainnin lehdessä. Kyseiset veloituksetta julkaistavat ilmoitukset liittyivät niiden julkaisutarkoitus huomioon ottaen yhtiön verolliseen liiketoimintaan. Tilanteeseen ei sovellettu palvelun omaan käyttöä koskevia arvonlisäverolain säännöksiä.

Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_17_§
Arvonlisäverolaki_18_§
Arvonlisäverolaki_20_§
Arvonlisäverolaki_22_§
LAINVOIMAINEN