KVL:1995/230

Antopäivä
4.9.1995
Diaarinumero
2573/80/95
arvonlisäverotus, alkutuottaja, hevoskasvatus, myynnin veronalaisuus, veron vähennyskelpoisuus

S:2.20

S:2.20.06.10

Maanviljelijä X harjoitti viljan viljelyn ohella tilallaan hevostaloutta. Tilalla oli 11 lämminveristä sekä 3 hoitohevosta. Pääosa tilan hevosista oli kasvatus- ja siitostoiminnassa, mutta tilalla ryhdyttiin valmentamaan myös kahta ravihevosta. Hevostaloutta oli tuloverotuksessa verotettu maatalouden tulolähteessä. X:n kasvattamat hevoset, jotka olivat kasvatus-, siitos- tai ravitoiminnassa, katsottiin olevan arvonlisäverollisessa toiminnassa. X oli verovelvollinen suorittamaan arvonlisäveroa sekä ravihevosten että muiden kasvattamiensa hevosten myynnistä. X sai vähentää verollista hevostalouttaan varten ostamiinsa tavaroihin ja palveluihin sisältyvän veron.
Ennakkotieto ajalle 1.1.1995 - 31.12.1996.

Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_45_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_102_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_102_§_2_mom
LAINVOIMAINEN