KVL:1997/166

Antopäivä
25.8.1997
Diaarinumero
2086/80/97
arvonlisäverotus, vähennysoikeus, osakeanti

S:2.20

Pörssinoteerattu osakeyhtiö toteutti vuonna 1997 osakeannin, jossa saatuja varoja käytettiin yhtiön liiketoiminnassa. Hakija sai vähentää arvonlisäverotuksessaan seuraaviin osakeantiin liittyviin kustannuksiin sisältyvät arvonlisäverot: asiantuntijakulut, jotka käsittivät muun muassa asianajotoimiston ja tilintarkastajien laskutuksen, merkintäpaikkoina toimiville pankeille suoritettavat palkkiot, mainonnan ja markkinoinnin suunnittelu, painatustyöt sekä ilmoitus- ja mainoskulut. Antiin liittyvien yleisötilaisuuksien kuluja ei saanut vähentää, koska ne koostuivat lähinnä vieraille tarjotuista kahvitus- ja ruokailukustannuksista ja niitä oli siten pidettävä edustuskuluina.
Ennakkotieto ajalle 1.1.1997 - 31.12.1997.

Arvonlisäverolaki_1_§
Arvonlisäverolaki_102_§
Arvonlisäverolaki_114_§_1_mom_3_kohta
LAINVOIMAINEN