KVL:1997/205

Antopäivä
27.10.1997
Diaarinumero
2910/80/97
arvonlisävero, myynti liiketoiminnan muodossa, rahoituspalvelu, maksuliike, arkistointipalvelu, pankki

S:2.20.02

S:2.20.05.05

A Pankki Oy tai sen perustama samaan verovelvollisuusryhmään kuuluva tytäryhtiö aikoi myydä B Pankki Oy:lle maksuliikepalvelua. Maksuliikepalvelu käsitti B Pankki Oy:n asiakkaiden keskitetyn maksupalvelukäsittelyn Suomen Pankkiyhdistyksen pankkisiirtostandardin mukaisena aina avaamattomista maksupalvelukuorista siihen asti, että kaikki käsitellyt yksittäismaksut ovat eräsiirtoaineistona siirretty keskustietokoneelle käsiteltäväksi ja maksuaineisto luovutettu B Pankki Oy:lle. A Pankki Oy tai sen tytäryhtiö vastasi omien tietojärjestelmiensä toteutuksesta ja ylläpidosta. Lisäksi A Pankki Oy vastasi maksuliikepalveluiden syöttämisestä järjestelmään oikein ja sovitussa ajassa sekä siitä, että käsitellyt maksut välitetään keskustietokoneelle. A Pankki Oy peri maksuliikkeen hoidon aloittamisesta liittymismaksun nimellä kertakorvauksen ja maksuliikkeen hoidosta tapahtumakohtaisen veloitusmaksun sekä arkistoinnista ja sen avulla tehtävästä jälkiselvittelytyöstä erillisen maksun kutakin arkistoitua maksulomaketta kohden. A Pankki Oy:n myymää palvelua pidettiin maksuliikkeen harjoittamisena arkistointiin liittyviä palveluja lukuunottamatta. Maksuliikkeen hoidon aloittamisesta sekä tapahtumakohtaisen veloituksesta perittäviä maksuja pidettiin vastikkeena verottomasta rahoituspalvelusta. Arkistoinnista perittävää maksulomakekohtaista maksua pidettiin vastikkeena verollisesta palvelutoiminnasta.
Ennakkoratkaisu ajalle 1.1.1997 - 31.12.1998. Äänestys 5-1.

ArvonlisäveroL_1_§_1_mom
ArvonlisäveroL_2_§_1_mom
ArvonlisäveroL_17_§
ArvonlisäveroL_18_§_2_mom
ArvonlisäveroL_41_§
ArvonlisäveroL_42_§_1_mom_4_kohta
LAINVOIMAINEN