KVL:1997/83

Antopäivä
3.4.1997
Diaarinumero
4484/80/96
arvonlisävero, pysäköintitoiminta, kaupungin harjoittama asukaspysäköinti

S:2.20

A:n kaupunki myönsi maksullista asukaspysäköintitunnusta vastaan luvan pysäköidä rajoittamattomille kadunvarsipaikoille alueilla, joissa muilla kuin asukaspysäköintiluvan hankkineilla ajoneuvoilla pysäköintiaika oli rajoitettu kahteen tuntiin. Asukaspysäköintitunnus annettiin kerrallaan enintään vuoden pituiseksi ajaksi henkilölle, joka asui alueella ja joka moottoriajoneuvoasetuksen mukaan omisti tai hallitsi enintään 3 500 kg:n painoista moottoriajoneuvoa ja jolla oli ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ajokortti. Kaupunki peri asukaspysäköinnistä maksun, joka oli 200 mk vuodessa, 100 mk kuudelta kuukaudelta ja 20 mk kuukaudessa. AVL 27 §:n ja 28,1 §:n mukaan kiinteisön tai sen osan käyttöoikeuden luovuttamisesta ei suoriteta arvonlisäveroa. HE:n 88/93 mukaan huoneiston hallintaoikeuden ja siihen liittyvän pysäköintioikeuden katsotaan muodostavan kokonaisuuden, jota pidetään verottomana kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisena. AVL 29,1 §:n 5 kohdan mukaan veroa suoritetaan lain 27 §:n estämättä pysäköintitoiminnassa tapahtuvasta pysäköintipaikkojen luovuttamisesta. Verollisuuden edellytyksenä on, että luovuttaja harjoittaa pysäköintitoimintaa. A:n kaupungin harjoittamaa asukaspysäköintitoimintaa ei pidetty viranomaistoimintana. Koska se ei myöskään liittynyt kortteleissa olevien asuin- ja liikehuoneistojen luovutukseen ja kun kaupunki harjoitti muutakin pysäköintitoimintaa, asukaspysäköintiin oikeuttavien paikkojen luovutuksen katsottiin tapahtuvan kaupungin harjoittamassa verollisessa pysäköintitoiminnassa.
Ennakkoratkaisu ajalle 1.1.1997 - 31.12.1998. Äänestys 6-2-1.

Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_6_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_17_§
Arvonlisäverolaki_18_§_2_mom
Arvonlisäverolaki_27_§
Arvonlisäverolaki_28_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_29_§_1_mom_5_kohta
EI MUUTOSTA KHO 2.4.98 T 576 VUOSIK.