KVL:1996/5

Antopäivä
18.1.1996
Diaarinumero
3816/80/95
arvonlisäverotus, kunnan verovelvollisuus, uimahallitoiminta, liikunta- ja vapaa-ajantoiminta

S:2.20

Kaupunki ylläpiti uimahallia, jonka toiminta oli selvästi alijäämäistä. Uimahallissa oli myös tilaussauna, jota vuokrattiin kokous-, koulutus- ja edustustarkoituksiin. Koska harjoitettu toiminta oli jatkuvaa, se suuntautui rajoittamattomaan asiakaskuntaan ja tapahtui kilpailutilanteessa muiden vastaavien palvelujen kanssa, kunnan oli katsottava harjoittavan toimintaa arvonlisäverolain 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla liiketoiminnan muodossa. Kunta oli velvollinen suorittamaan arvonlisäveroa uimahallitoiminnan perusteella. Uimalippujen myyntiä ja lasten uimakoulutoimintaa oli pidettävä palveluna, jolla annettiin mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen. Tähän toimintaan oli sovellettava 12 prosentin suuruista verokantaa. Uima-asujen, pyyhkeiden yms. tarvikkeiden sekä uimahallin tilaussaunan vuokraamiseen oli sovellettava yleistä 22 prosentin verokantaa.
Ennakkotieto ajalle 1.1.1995-31.12.1996.

Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_6_§_1_mom_
Arvonlisäverolaki_18_§
Arvonlisäverolaki_29_§_4_kohta
Arvonlisäverolaki_84_§
Arvonlisäverolaki_85_§_1_mom_4_kohta
LAINVOIMAINEN