KVL:1996/8

Antopäivä
22.1.1996
Diaarinumero
5021/80/95
arvonlisäverotus, alkutuottaja, vähennettävä vero, ajallinen kohdistaminen

S:2.20.

Sikataloutta harjoittavaa maanviljelijää oli hakemuksen mukaisissa olosuhteissa pidettävä arvonlisäverolain 143 §:ssä tarkoitettuna verovelvollisena, jolla oli oikeus kohdistaa ostoista suoritettava arvonlisävero maksuperusteen mukaisesti. Hän sai vähentää vuonna 1996 toimitettavan lannoite-erän ostohinnan arvonlisäveron vuonna 1995 siltä osin, kuin hän suoritti maksun vuonna 1995. Hän sai vähentää keväällä 1996 tilalle toimitettavan kylvölannoittimen ostohinnan arvonlisäveron vuonna 1995 siltä osin, kuin hän suoritti maksun vuonna 1995. Vaihtokoneen luovuttaminen myyjälle katsottiin kauppahinnan osan maksuksi. Jos hän kuitenkin sovelsi suoriteperustetta, sai vähentää vuonna 1995 toimitetun rehuerän ostohinnan arvonlisäveron vuonna 1995, vaikka erä maksettaisiin vuonna 1996. Hän sai vähentää vuonna 1995 tilalle toimitetun lietevaunun ostohinnan arvonlisäveron kokonaan vuonna 1995, jos hän sovelsi suoriteperustetta. Jos hän sovelsi maksuperustetta, hän sai tehdä vähennyksen vain siltä osin, kuin hän suoritti maksun vuonna 1995. Hänellä ei kuitenkaan ollut oikeutta vaihtaa suorite- ja maksuperusteen soveltamista osto- ja myyntikohteittain.
Äänestys 5-3. Ennakkotieto ajalle 1.7.1995 - 31.12.1996.

Arvonlisäverolaki_141_§
Arvonlisäverolaki_143_§_1_mom
MUUTETTU, KUMOTTU KHO 20.12.1996 T 3930 ATK-B