KVL:1998/40

Antopäivä
9.3.1998
Diaarinumero
643/80/98
arvonlisävero, veron peruste, oikaisuerä, etuseteli

S:2.20.09.02.03

Yhtiön toimialana oli erään kauppaketjun kanta- asiakasmarkkinointiin liittyvien tietojärjestelmä-, asiakasrekisteri- ja markkinointipalvelujen tuottaminen. Yhtiö myi käteiskortteja, jolla kortin haltija sai etupisteitä kaikista järjestelmässä mukana olevista kaupoista tekemistään ostoksista. Kun asiakas oli saanut tietyn määrän etupisteitä, yhtiö lähetti asiakkaalle pistesetelin. Asiakas käytti pistesetelin maksuna missä tahansa järjestelmässä mukana olevassa kaupassa. Kauppias maksoi arvonlisäveron koko kauppahinnasta eli myös setelin arvosta. Asiakkaan käytettyä pistesetelin, yhtiö hyvitti kauppiaalle pistesetelin arvon. Järjestelmään sitoutunut kauppias maksoi yhtiölle kuukausittain niin sanotun kanta-asiakasmarkkinointimaksun. Maksu oli tietty prosenttiosuus kauppiaan kuukausittaisesta kanta- asiakasmyynnistä. Markkinointimaksulla katettiin järjestelmän ylläpitokustannukset, markkinointi sekä asiakkaille annettavista pisteseteleistä aiheutuneet kustannukset. Yhtiö suoritti markkinointimaksuista arvonlisäveron, jonka kauppias vähensi omassa verotuksessaan. Yhtiön katsottiin myyneen kauppiaille markkinointi- ja hallinnointipalveluja, jonka vuoksi yhtiön oli maksettava markkinointimaksuista arvonlisäveroa. Käteiskortin myynti asiakkalle oli verollisen etuuspalvelun myyntiä, josta yhtiön oli myös maksettava veroa. Pisteseteli puolestaan oli yhtiön suoritus asiakkaalle etuuspalvelun ostosta. Koska kysymyksessä oli yhtiön asiakkailleen antama, verollista myyntiä koskeva alennus, oli yhtiöllä oikeus vähentää veron perusteesta pisteseteleiden rahallinen arvo. Pisteseteleiden lähettäminen asiakkaille ei aiheuttanut yhtiölle verovelvollisuutta, vaan oli aiemmin myydyn palvelun suorittamista. Koska yhtiön antamat alennukset realisoituivat vasta siinä vaiheessa, kun yhtiö hyvitti asiakkaan käyttämän pistesetelin kauppiaalle, ei yhtiö voinut oikaista myyntinsä veron perustetta vielä siinä vaiheessa, kun yhtiö lähetti pistesetelin asiakkaalle.
Ennakkoratkaisu ajalle 9.3.1998 - 31.12.1999.

Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_17_§
Arvonlisäverolaki_18_§
Arvonlisäverolaki_73_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_78_§_1_mom_1_kohta
OSITTAIN KUMOTTU KHO 14.9.99 T 2493 VUOSIKIRJA