KVL:1997/10

Antopäivä
20.1.1997
Diaarinumero
3874/80/96
arvonlisävero, vähennettävä vero, yleinen vähennysoikeus, henkilöstöravintola

S:2.20

S:2.20.10

Yhtiö oli antanut hallitsemissaan tiloissa sijaitsevassa henkilöstöravintolassa tapahtuvan ruoan valmistuksen ja tarjoilun ulkopuolisen yrittäjän hoidettavaksi. Tämä suoritti ruoka-aineiden ostot, ruoan valmistuksen ja tarjoilun omalla henkilökunnallaan. Yhtiön työntekijät maksoivat ruoan hinnan suoraan ravintolan pitäjälle. Yhtiö hankki henkilöstöravintolan keittiöön ruoan valmistuksessa käytettävät koneet ja laitteet sekä muun kalustuksen ja jossain määrin myös astioita. Koska henkilöstöravintolan palveluja tarvittiin myös iltaisin ja lauantaisin, yhtiö suoritti ravintolan pitäjälle kuukausittaisen korvauksen siitä, että henkilöstöravintolaa pidettiin auki myös silloin, kun ruokailijoiden määrä oli tavallista vähäisempi. Yhtiön henkilöstöravintola ei ollut arvonlisäverolain 114 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilökunnan harrastus- tai vapaa-ajankäytössä oleva tila vaan liiketoiminnan harjoittamisessa välttämätön sosiaalitila. Yhtiö oli suorittanut ostot työntekijöidensä työssäoloaikana tapahtuvan ruokailun järjestämistä ja siten liiketoimintaansa varten. Yhtiö sai arvonlisäverotuksessa vähentää henkilöstöravintolaan suorittamiinsa kone-, laite-, kaluste- ja astiaostoihin sekä ilta- ja lauantaiaukiolon johdosta suorittamiinsa korvauksiin sisältyvän veron.
Ennakkotieto ajalle 1.1.1997 - 31.12.1998.

Arvonlisäverolaki_102_§
Arvonlisäverolaki_114_§_1_mom_1_kohta
EI MUUTOSTA KHO 19.12.97 T 3238 VUOSIK.