KVL:1997/153

Antopäivä
16.6.1997
Diaarinumero
1323/90/97
arvonlisäverotus, palvelun myynti, palvelun myyntimaa, viisumin hankinta, matkatoimistopalvelu

S:2.20

Matkalippuja ja majoituspalveluja välittävä sekä itse järjestämiään valmismatkoja myyvä Matkatoimisto A Oy hankki asiakkailleen viisumeita. Viisumien hankinta saattoi liityä A Oy:n myymään matkaan tai olla erillinen toimeksianto suoraan asikkaalta tai toiselta matkatoimistolta. A Oy toimitti viisumihakemukset, passit ja valokuvat Suomessa sijaitsevaan lähetystöön ja nouti myönnetyt viisumit lähtystöstä ja maksoi asiakkaan puolesta viisumista perittävän viranomaismaksun. Asiakkaalta A Oy peri viisumin hinnan ja sen hankkimisesta palkkion. Lisäksi A Oy toimi X:n valtion suurlähetystön kanssa tekemänsä sopimuksen nojalla turistiviisumien kirjoittajana Suomessa. A Oy keräsi viisumin myöntämistä varten tarvittavat tiedot ja välitti ne X:n suurlähetystöön. X:n suurlähetystö myönsi viisumit ja ilmoitti tiedot myönnetyistä viisumeista A Oy:lle, joka liimasi viisumitarrat asikkaiden passeihin. X:n lähetystö ei perinyt viisumista maksua, mutta A Oy peri asiakkaalta tai toiselta matkatoimistolta palkkion viisumin hankintakuluina. Kun A Oy hankki edellä kuvatuin tavoin asikkaansa puolesta tälle viisumin A Oy:n ei katsottu toimivan viisumin välittäjänä, vaan A Oy:n katsottiin myyvän viisumin hankintapalveluita. Sanottua palvelua ei voida pitää ALV 80 §:ssä tarkoitettuna A Oy:n omissa nimissä muilta elinkeinonharjoittajilta välittömästi matkustajan hyväksi ostettuna palveluna, vaan A Oy:n itse suorittamana palveluna. Näin ollen viisumien hankintapalvelut katsotaan myydyn Suomessa.
Ennakkoratkaisu ajalle 1.1.1997 - 31.12.1998

Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_2_§
Arvonlisäverolaki_17_§
Arvonlisäverolaki_18_§_2_mom
Arvonlisäverolaki_19_§
Arvonlisäverolaki_64_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_80_§_1_mom
EI MUUTOSTA KHO 8.10.98 T 2028 ATK