KVL:1995/193

Antopäivä
22.6.1995
Diaarinumero
1547/80/95
arvonlisävero, palvelun myynti, käypä maksuväline, seteli, pankkiautomaatti, rahoituspalvelu

S:2.20.01

S:2.20.01.07.02

Pankki myi pankkiautomaatteja omistavalle ja niitä hallinnoivalle yhtiölle pankkiautomaattien hoitopalveluja. Pankki tilasi automaattiin tarvittavat rahat omien rahatilauksiensa yhteydessä, erotti muista rahoista automaattiin tarvittavat setelit, täytti rahakasetit, latasi ne automaattiin ja kirjasi ladatun määrän veloitukseksi yhtiöltä. Tämän lisäksi pankki huolehti nostotositekuittien riittävyydestä ja värinauhojen kunnosta, automaattiin jääneiden rahojen ja korttien palauttamisesta asiakkaalle, turvalaitteiden valvonnasta ja huoltokutsun tekemisestä laitehuoltoyhtiölle. Kun pankki kirjasi veloitukseksi automaatin tarvitseman seteleiden määrän yhtiöltä, kysymys oli verottoman käyvän maksuvälineen myyntiin kohdistuvasta työsuorituksesta, josta pankin ei ollut suoritettava arvonlisäveroa. Muut työsuoritukset eivät olleet rahoituspalveluja vaan niistä erillisiä verollisia palveluja.
Ennakkotieto ajalle 1.1.1995 - 31.12.1996. Äänestys 6-2.

Arvonlisäverolaki_41_§
Arvonlisäverolaki_42_§_1_mom_4_kohta
Arvonlisäverolaki_59_§_1_kohta
KUMOTTU KHO 30.8.96 T 2620