KVL:1995/252

Antopäivä
18.9.1995
Diaarinumero
2663/80/95
arvonlisäverotus, palvelun myynti, ratsastusliikuntapalvelut, ratsastuskoulu, hevosen vuokraus, metsästysoikeuden myynti, metsästysmaiden vuokraus

S:2.20

Hakija harjoitti tilallaan mm. matkailupalvelujen myyntiä, ratsastustuntien antamista ja ratsastusleirien järjestämistä. Ratsastusvuorojen tarjoamista ilman ohjaajaa pidettiin palveluna, jolla annettiin mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen. Siihen sovellettiin 12 prosentin suuruista verokantaa. Ratsastustuntia ohjaajan johdolla oli pidettävä valvottuna liikuntapalveluna eikä varsinaisen opetuksen antamisena. Myös tähän toimintaan sovellettiin 12 prosentin verokantaa. Ratsastusopetuksen järjestäminen ja hevosen antaminen määräajaksi vuokralle tilan ulkopuolelle oli toimintaa, johon oli sovellettava yleistä 22 prosentin suuruista verokantaa. Hakija aikoi lisäksi vuokrata metsästysmaata joko siten, että metsästysoikeus luovutetaan matkailijoille kertaluonteisesti tai metsästysmaata luovutetaan pitempiaikaisella sopimuksella matkailuelinkeinonharjoittajien yhteistoimintaosuuskunnan käyttöön. Luovutusta pidettiin metsästysoikeuden myyntinä, johon oli sovellettava yleistä 22 prosentin verokantaa. Sopimuksen kestolla ei ollut merkitystä asiassa. Ennakkotieto ajalle 1.1.1995-31.12.1996.

Arvonlisäverolaki_29_§_1_mom_2_kohta
Arvonlisäverolaki_84_§
Arvonlisäverolaki_85_§_1_mom_4_kohta
LAINVOIMAINEN