KVL:2000/63

Antopäivä
31.5.2000
Diaarinumero
175/80/00
varojen nostaminen osakeyhtiöstä, peitelty osingonjako, kommandiittiyhtiön jälkiverotus osakeyhtiöksi muuttamisen jälkeen

S:2.14.04.04.03.05

S:2.14.04.04.03.06

A oli toiminut Ky:n ainoana vastuunalaisena yhtiömiehenä 17.3.1993 saakka. Tuolloin Ky muutettiin osakeyhtiöksi, jonka osakekannan A omistaa kokonaan. Ky:n ja A:n tuloon oli jälkiverotuksessa vuonna 1992 lisätty puoliksi kahden urakan väärin tuloutetut määrät. Kirjanpidossa ja säännönmukaisessa verotuksessa urakat oli tuloutettu osakeyhtiön ensimmäisessä tilinpäätöksessä 31.3.1993. Urakat olisi tullut tulouttaa kommandiittiyhtiöllä. Jos A nostaa Oy:stä sen rahamäärän, joka on aikanaan jälkiverotettu Ky:n ja hänen tulonaan, tästä ei aiheudu veronalaista tuloa A:lle tai Oy:lle.
Verovuosi 2000 ja verovuosi 2001.

Laki_verotusmenettelystä_29_§_1_mom
Tuloverolaki_29_§_1_mom
LAINVOIMAINEN