KVL:1995/33

Antopäivä
30.1.1995
Diaarinumero
8079/80/94
arvonlisäverotus, kunta, maatalouslomituspalvelu, verovelvollisuus, liiketoiminta

S:2.20

Kunta ei ollut velvollinen suorittamaan arvonlisäveroa maatalousyrittäjille järjestämistään lomituspalveluista perittävistä palvelumaksuista. Kunta ei harjoittanut maatalouslomittajapalvelujen myyntiä liiketoiminnan muodossa.

Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_6_§
Arvonlisäverolaki_18_§_2_mom
LAINVOIMAINEN