KVL:2000/57

Antopäivä
10.5.2000
Diaarinumero
113/80/00
henkilökohtaisen tulon verotus, luovutusvoiton veronalaisuus, ruotsalaisen vaihtovelkakirjan vaihtaminen ruotsalaisen yhtiön osakkeisiin

S:2.03.03.18.07

Suomalainen henkilö A oli merkinnyt ruotsalaisen X Ab:n vaihtovelkakirjalainaa. X Ab:n vaihtovelkakirjalainan haltijalla oli oikeus vaatia velkakirjansa vaihtamista X Ab:n uusiin osakkeisiin. Kulloinkin vaihdettavan lainasaatavan yhteenlaskettua nimellisarvoa vastaan annettiin uusia osakkeita vaihtokurssin osoittama määrä. Mikäli velkakirjojen nimellisarvo ei ollut jaettavissa tasan vaihtokurssin mukaisesti, ylimenevää määrää ei maksettu. Jos A vaihtoi omistamansa X Ab:n vaihtovelkakirjan X Ab:n osakkeisiin vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti, vaihto ei ollut tuloverolain 45 §:ssä tarkoitettu luovutus.
Verovuosi 2000.

TVL_45_§_1_mom
TVL_45_§_2_mom
LAINVOIMAINEN