KVL:1995/98

Antopäivä
30.3.1995
Diaarinumero
997/80/95
arvonlisäverotus, seurakunta, liiketoiminta, kukkien myynti, kukkien omaan käyttöön ottaminen

S:2.20

Seurakunnan hautainhoitorahasto, joka oli kirkkohallituksen antamien sääntöjen mukaan hoidettu rahasto, huolehti hautojen hoidosta. Hautainhoitorahastolla oli kasvihuoneita, joissa kasvatettiin hautausmaan istutuksissa käytetyt kukat sekä hautainhoitosopimusten perusteella haudoille istutettavat kukat. Kasvihuoneista myytiin ylimääräiset kukat kukkakaupoille. Seurakunnan myydessä kukkia seurakunnan katsottiin myyvän tavaroita liiketoiminnan muodossa. Seurakunnan ottaessa kasvihuoneissa kasvattamiaan kukkia käytettäväksi varsinaisessa hautainhoitotoiminnassa seurakunnan katsottiin ottavan liiketoiminnasta tavaroita omaan käyttöön. Seurakunta oli arvonlisäverovelvollinen kasvihuoneissa kasvatettujen kukkien myynnistä ja omaan käyttöön ottamisesta.
Ennakkotieto ajalle 1.1.1995 - 31.12.1995.

Arvonlisäverolaki_1 §_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_2_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_5_§
Arvonlisäverolaki_17_§
Arvonlisäverolaki_18_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_20_§
Arvonlisäverolaki_21_§
EI MUUTOSTA KHO 22.5.96 T 1584