KVL:1994/246

Antopäivä
8.9.1994
Diaarinumero
4668/80/94
arvonlisävero, palvelujen myynti, rahoituspalvelut

S:2.20.01.07.02

Rahoitus A Oy oli luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (1607/93) tarkoitettu luottolaitos. K Oy teki asiakasyritystensä kanssa factoring-sopimuksia. A Oy ja K Oy tekivät yhteistyösopimuksen, jonka mukaan A Oy hoiti K Oy:n asiakkaidensa kanssa tekemien laskusaatavien rahoitussopimusten hallinnoinnin A Oy:n hoitojärjestelmässä. A Oy:n myymä sopimuskannan hallinnointipalvelu käsitti mm. sopimusreskontrien ylläpidon ja asiakasyritysten myyntireskontrien hoidon sekä rahoitettavaksi siirrettyjen laskusaatavien perinnän. Koska A Oy oli hallinnointipalvelun myyjä, mutta ei luotonantaja, hallinnointipalvelun myyntiä ei ollut pidettävä ALV 41 §:ssä tarkoitettuna verovapaana rahoituspalvelun myyntinä. A Oy:n oli suoritettava arvonlisäveroa yhteistyösopimuksen nojalla K Oy:lle myymästään factoring-sopimuskannan hallinnointipalvelusta. Ennakkotieto ajalle 1.6.1994 - 31.12.1995.

Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_17_§
Arvonlisäverolaki_18_§_2_mom
Arvonlisäverolaki_41_§
Arvonlisäverolaki_42_§_1_mom_3_kohta
EI MUUTOSTA KHO 30.3.95 T 1306 ATK-B