KVL:1994/219

Antopäivä
22.8.1994
Diaarinumero
2100/80/94
arvonlisävero, verovelvollisuus, eläinlääkäri, kuntayhtymä

S:2.20.01.03.07

S:2.20.08.01.01

S:2.20.12.01.06

Kuntayhtymän palveluksessa olevan kunnalliseläinlääkärin tulo muodostui osittain kuntayhtymältä saadusta palkkatulosta ja osittain eläinten omistajilta ja haltijoilta perittävistä kunnalliseläinlääkäritaksan mukaisista palkkioista, matkakustannusten korvauksista sekä korvauksista lääkkeistä, tarvikkeista ynnä muista kustannuksista, eli niin sanotusta praktiikkatulosta. Kuntayhtymä oli velvollinen suorittamaan eläkemaksut paitsi eläinlääkärin peruspalkasta myös praktiikkatuloista. Praktiikkatulot oli katsottu tuloverotusta toimitettaessa eläinlääkärin ammatin harjoittamisesta saatavaksi tuloksi ja eläinlääkäri oli näiden tulojen osalta kirjanpitovelvollinen. Kunnalliseläinlääkäri oli arvonlisäverovelvollinen eläinlääkäripalveluiden myynnistä eläinten omistajilta tai haltijoilta veloittamistaan erilaisista palkkioista sekä lääkkeistä, tarvikkeista ja muista kustannuksista veloittamistaan korvauksista. Arvonlisäveroa ei kuitenkaan ollut suoritettava asiakkailta veloitettavien maksamattomista palkkioista aiheutuneiden perimiskulujen osalta.
Ennakkotieto ajalle 1.6.1994 - 31.12.1995.

Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_2_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_17_§
Arvonlisäverolaki_18_§
Arvonlisäverolaki_73_§_1_mom
LAINVOIMAINEN