Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

KVL:1995/97

Antopäivä
30.3.1995
Diaarinumero
1057/80/95
arvonlisävero, palvelun oma käyttö, vakuutuspalvelu, riskienhallintapalvelu

S:2.20.01

Vakuutusyhtiö luovutti verottoman vakuutuspalvelun myynnin yhteydessä erilaisia riskienhallintapalveluja, joiden laajuus ja laatu olivat sidoksissa vakuutuksen sisältöön, laatuun ja vakuutusmaksuun. Riskienhallintapalvelujen luovutuksesta ei peritty erillistä korvausta vakuutuksenottajalta, vaan palveluista aiheutuneet kustannukset kohdistuivat vakuutuksenottajiin yhdessä. Kun vakuutusyhtiö ryhtyi myymään arvonlisäverollisia riskienhallintapalveluja ulkopuoliselle, vakuutusyhtiön ei ollut suoritettava arvonlisäveroa vakuutussuhteeseen liittyvien itse suoritettujen riskienhallintapalvelujen omaan käyttöön ottamisesta.

Arvonlisäverolaki_22_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_22_§_2_mom
Arvonlisäverolaki_44_§
LAINVOIMAINEN