Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

KVL:1994/181

Antopäivä
13.6.1994
Diaarinumero
1668/80/94
arvonlisävero, verovelvollisuus, tavaroiden ja palvelujen myynti, välitystoiminta, veron peruste, metsänhoitoyhdistys, metsänhoitomaksu, metsänparannusvarat

S:2.20.01.01.05

S:2.20.01.05

S:2.20.08.01

S:2.20.12.01.06

Yleishyödyllisenä yhteisönä pidettävän metsänhoitoyhdistyksen ei ollut suoritettava arvonlisäveroa metsätalouden yleisenä edistystoimintana pidettävästä metsänomistajille ilman eri korvausta annetuista koulutus-, neuvonta- ja suunnittelupalveluista, joista aiheutuneet kustannukset katettiin kokonaan metsänhoitomaksuilla. Yhdistys harjoitti myös erilaisten tavaroiden kuten metsäpuiden taimien, siementen, lannoitteiden, torjunta-aineiden ja työvälineiden välitystoimintaa sekä erilaisten metsänhoitoon, perusparannustyöhön ja puunkorjuuseen kohdistuvien suunnittelu-, urakointi-, valvonta- ynnä muiden sellaisten palvelujen myynti- ja välitystoimintaa. Osa toiminnasta tapahtui kustannusvastuuperiaatteella. Osa kustannuksista rahoitettiin osittain metsänhoitomaksuilla tai metsänparannusvaroilla ja osittain metsänomistajilta perityillä toimitusmaksuilla. Yhdistyksen oli suoritettava arvonlisäveroa mainitusta, yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoimintana pidettävästä toiminnastaan. Veron perusteeseen ei kuitenkaan ollut luettava metsänhoitomaksua eikä valtion metsänparannusvaroista maksettuja vastikkeettomia avustuksia, jotka eivät olleet yhdistyksen elinkeinotuloa. Yhdistys aikoi aloittaa niin sanotun puukaupan välityspalvelutoiminnan, jossa yhdistys metsänomistajilta saamiensa valtakirjojen nojalla tekisi puutavaran toimitussopimuksia alueen eri ostajien kanssa. Metsänomistajat toimittaisivat puut kaukokuljetusreitin varteen tai yhdistys vastaisi puun korjuun teettämisestä urakoitsijoille metsänomistajien lukuun. Puukauppojen maksuliikenne kulkisi erityisten välitystilien kautta, joille maksetuista ostohinnoista yhdistys vähentäisi puiden korjuukustannukset sekä omien kustannustensa kattamiseksi perittävän toimitusmaksun ennen maksun tilittämistä myyjälle. Yhdistyksen oli suoritettava arvonlisäveroa harjoittamastaan yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoimintana pidettävästä puukaupan välitystoiminnasta.
Ennakkotieto ajalle 1.6.1994 - 31.12.1995.

Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom
Arvonlisäverolaki_4_§
LAINVOIMAINEN