Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

KVL:2000/112

Antopäivä
25.10.2000
Diaarinumero
1250/80/2000
elinkeinotulon verotus, elinkeinotoiminnan tunnusmerkit, vuokraustoiminta, kiinteistöjen jalostaminen ja myynti

S:2.14.04.02.01

A Oy:n toimiala oli asuntojen vuokraus ja myynti, asuntojen peruskorjaus, rakennuttaminen ja kiinteistöjen isännöinti. A Oy voi myös omistaa ja hallita kiinteistöjä tai rakennuksia tai hallita niitä vuokrasopimuksen nojalla. Yhtiö voi myös omistaa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita, asunto-osuuskuntien osuuksia, muuta toimialaansa liittyvää omaisuutta ja arvopapereita. A Oy omisti yhteensä 3000 asuntoa. Asunnot sijaitsivat 42:ssa kunnassa. Asuntokannan laajuus oli 191 000 huoneistoneliömetriä. Asunnoista 7 prosenttia oli tyhjillään ja muut olivat asumiskäytössä. A Oy harjoitti vuokraustoiminnan lisäksi kiinteistöjen ja asunto- osakkeiden myyntiä joko sellaisenaan tai jalostettuna ja kehitettynä asuntoja tarvitseville tahoille tai yksittäisille sijoittajille sekä kiinteistöjen edelleen kehittämistä ja täydennysrakentamista. A Oy:n taseen loppusumma vuoden 2000 lopussa oli yli 500 miljoonaa markkaa. Liikevaihto oli 50 miljoonaa markkaa vuonna 2000 ja se tuli olemaan 130 miljoonaa markkaa vuonna 2002. A Oy:tä verotettiin harjoittamansa toiminnan tulosta elinkeinoverolain säännösten mukaan.
Verovuosi 2000.

ElinkVL_1_§
LAINVOIMAINEN