KVL:1994/173

Antopäivä
9.6.1994
Diaarinumero
3529/80/94
arvonlisävero, palvelujen myynti, henkilökuljetus, verokanta

S:2.20.01.07.02

S:2.20.11

A Oy on ilmailuliikennettä palveleva helikopteriyhtiö. A Oy:n seuraavien palvelujen myynnistä suoritettava vero on 22 % veron perusteesta: 1) Sähkölinjatarkastukset, kun sähköyhtiön työntekijät tarkastavat sähkölinjoja helikopterista käsin. 2) TV-, radio- ja valokuvauslennot, kun yritysten työntekijät kuvaavat tai selostavat tapahtumia helikopterista käsin. 3) Riistantutkimuslennot, kun matkustajat suorittavat esim. riistan laskentaa ja merkitsemistä. 4) Jäätiedustelulennot, kun matkustajat suorittavat jäiden tarkkailua. 5) Etsintä- ja pelastuslennot, kun matkustajina on palo- ja poliisiviranomaisia. 6) Siirtolennot kaikissa edellä mainituissa tapauksissa. Siirtolennoilla ei ole matkustajia ja pilotti vie koneen työn aloittamispaikalle. Edellä mainituilla helikopterilennoilla ei katsottu olevan kysymys henkilöiden kuljettamisesta siten, kuin arvonlisäverolain 85 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetaan. Ennakkotieto ajalle 1.6.1994 - 31.12.1995.

Arvonlisäverolaki_1_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_17_§
Arvonlisäverolaki_18_§_2_mom
Arvonlisäverolaki_84_§
Arvonlisäverolaki_18_§_1_mom_1_kohta
Arvonlisäverolaki_222_§_5_mom_(337/94)
KUMOTTU KHO 22.12.94 T 6404 ATK-B