Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

KVL:2000/54

Antopäivä
3.5.2000
Diaarinumero
686/80/00
liiketoimintasiirto, siirrettävät varat, siirrettävät velat, käteisvastike

S:2.04.13

Hakijayhtiö aikoi tehdä liiketoimintasiirron, jossa siirrettävään liiketoimintaan kohdistuvien varojen kirjanpitoarvo oli 52 miljoonaa markkaa ja varoihin kohdistuvien velkojen määrä 48 miljoonaa markkaa. Lisäksi noin 16 miljoonan markan yleisveloista oli tarkoitus siirtää enintään määrä, joka vastasi siirrettävään liiketoimintaan liittyvien varojen kirjanpitoarvon osuutta siirtohetken taseen loppusummasta. Osuus yleisveloista tällä perusteella laskettuna oli noin 11 miljoonaa markkaa, joten velkoja oli tarkoitus siirtää yhteensä noin 59 miljoonaa markkaa. Osuus yleisveloista huomioon ottaen siirrettävään liiketoimintaan liittyvien velkojen määrä olisi siis ollut noin 7 miljoonaa markkaa suurempi kuin siirrettävien varojen kirjanpitoarvo. Menettelyyn ei voitu soveltaa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 d §:ää, sillä siirrettävien velkojen määrä ja varojen kirjanpitoarvot huomioon ottaen menettelyssä annettiin liiketoimintaa siirtävälle yhtiölle käteisvastiketta.
Verovuosi 2000 ja verovuosi 2001.

Laki_elinkeinotulon_verottamisesta_52_d_§
EI MUUTOSTA KHO 17.1.01 T 1606 VUOSIK.