Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

KVL:2000/12

Antopäivä
23.2.2000
Diaarinumero
301/80/00
liiketoimintasiirto, verotuksessa poistamattaoleva hankintameno, kirjanpidossa poistamatta oleva arvo, kiinteistön uudisrakentamiseen ja perusparantamiseen liittyvän rakentamispalvelun omaan käyttöön otto

S:2.04.13

Hakijaosuuskunta oli siirtänyt liiketoimintasiirrolla tytäryhtiölleen liiketoimintakokonaisuuden ja siihen liittyvän kiinteistön telesiirtoverkkoineen. Siirron johdosta osuuskunta joutui maksamaan takaisin aikanaan kiinteistön ja telesiirtoverkon hankintamenosta vähentämänsä arvonlisäveron. Takaisinmaksettava arvonlisävero tuli lisätä tuloverotuksessa kiinteistön ja telesiirtoverkon poistamatta olevaan hankintamenoon liiketoimintasiirron hetkellä. Omaisuus siirtyi vastaanottavalle yhtiölle tästä arvosta. Jos hakija lisäsi palautettavat arvonlisäverovähennykset kiinteistön ja telesiirtoverkon poistamatta olevaan hankintamenoon, sovellettiin menettelyyn tältä osin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52d §:ää edellyttäen, että kirjanpidossa meneteltiin vastaavalla tavalla.
Verovuosi 1999 ja verovuosi 2000.

ElinkVL_52_d_§
LAINVOIMAINEN