KVL:1998/67

Antopäivä
27.4.1998
Diaarinumero
1311/80/98
osakevaihto, osakkeiden tuottama äänimäärä, luovutusvoiton veronalaisuus

S:2.03.03.18.06

Suuromistaja X omisti A Oy:n osakkeista 83 % ja pienomistajat 17 %. Yhtiö B Oy oli X:n kanssa tekemässään sopimuksessa sitoutunut tekemään vaihtotarjouksen kaikille A Oy:n osakkeenomistajille koko A Oy:n osakekannan hankkimiseksi. Yhtiön tarkoituksena oli siten hankkia sellainen osuus A Oy:n osakkeista, että sen omistamat osakkeet tuottaisivat enemmän kuin puolet yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Yhtiö aikoi antaa vastikkeeksi A Oy:n osakkeenomistajille liikkeeseen laskemiaan uusia osakkeita. Tätä järjestelyä oli pidettävä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 f §:ssä tarkoitettuna osakevaihtona. Sillä seikalla, että B Oy järjesti osakkeiden hankintaa varten kaksi eri osakeantia, ei ole hakemuksen olosuhteissa merkitystä, koska A Oy:n osakkeiden hankinnat liittyivät molemmat yhtiön X:n kanssa tekemään sopimukseen ja osakeantipäätökset tehtiin samanaikaisesti ja järjestettiin ajallisesti peräkkäin. A Oy:n osakkeiden vaihtoa B Oy:n osakkeisiin ei pidetty pienosakkaan verotuksessa luovutuksena.
Verovuosi 1998.

TVL_45_§_2_mom
ElinkVL_52_§_1_mom
ElinkVL_52_f_§_1_mom
ElinkVL_52_f_§_2_mom
LAINVOIMAINEN