Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

KVL:1998/147

Antopäivä
26.10.1998
Diaarinumero
1707/80/98
elinkeinotulon verotus, kiinteistön luovutus, rakennusalaa lähellä oleva henkilö, saastumisvaikutus

S:2.04.01.01.01

A oli toiminut työelämässä viettämänsä vuodet rakennusurakoitsijana joko kokonaan tai osaksi omistamissaan osakeyhtiöissä. Tähän työhön oli liittynyt asunto-osakeyhtiöiden perustamista, toimintaa niiden hallituksissa sekä rakennusliikkeen vaihto- omaisuusosakkeiden kauppoja. A oli siirtynyt eläkkeelle vuonna 1983. A:n myytyä vuonna 1983 omistamansa rakennusosakeyhtiön osakkeet hän oli ostanut toisen rakennusliikkeen hallitsemalta kiinteistöyhtiöltä 23 hehtaarin suuruisen määräalan, josta oli muodostettu kaksi tilaa. Näiden tilojen kunnostukseen A oli 15 vuoden aikana käyttänyt noin 2,5 miljoonaa markkaa. Kunta oli vuonna 1997 hyväksynyt toiselle muodostetuista tiloista rakennuskaavan. Kaavassa alueella oli rakennusoikeutta noin 20 omakotitalolle. A aikoi myydä muodostetut tilat rakennusliikkeelle. Myyntihinta oli elinkeinotulona A:n veronalaista tuloa.
Verovuosi 1998 ja verovuosi 1999.

ElinkVL_1_§
EI MUUTOSTA KHO 31.8.99 T 2207 ATK