Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

KVL:2000/32

Antopäivä
22.3.2000
Diaarinumero
3784/80/99
varallisuusverotus, muun kuin omistajanverovelvollisuus, vvl 27 §:n 6 mom. huojennus

S:2.10.01

A lahjoitti kaikki omistamansa X Oy:n osakkeet pojilleen. Osakkeiden omistusoikeus siirtyi lahjoitushetkellä välittömästi. A pidätti kuitenkin itselleen oikeuden X Oy:n osakkeiden tuottamaan osinkoon täysimääräisesti yhteensä kymmeneksi vuodeksi. A ja hänen poikansa toimivat aktiivisesti X Oy:n palveluksessa. Katsottiin, että ensin määrätään X Oy:n osakkeen verotusarvo noudattaen Valtiovarainministeriön päätöstä liikeosakkeen verotusarvon perusteista. Sen jälkeen poikien lahjoituksena saamien X Oy:n osakkeiden verotusarvosta tehdään varallisuusverolain 27 §:n 6 momentissa tarkoitettu huojennus, jolloin lahjoitettujen osakkeiden osalta veronalaisiksi varoiksi katsotaan 30 prosenttia osakkeiden verotusarvosta. Sitten osakkeiden arvo luetaan varallisuusverotuksessa sen mukaan kuin kohtuulliseksi katsotaan osittain tuottoon oikeutetun varoiksi ja muilta osilta omistajien varoiksi.
Verovuosi 1999. Äänestys 5-4.

VVL_8_§_2_mom
VVL_27_§_6_mom
VVL_33_§
VvMp(29.12.1994/1539)
KUMOTTU KHO 24.1.01 T 111 VUOSIK.