Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

KVL:1998/101

Antopäivä
8.6.1998
Diaarinumero
1383/80/98
peitelty osingonjako, omien osakkeiden hankkiminen arvopaperipörssin välityksellä

S:2.14.04.04.03.01

Julkinen osakeyhtiö A aikoi hankkia voitonjakokelpoisilla varoilla arvopaperipörssin välityksellä omia osakkeitaan siten, että osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo tai niiden tuottama äänimäärä oli enintään 5 prosenttia osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden äänimäärästä. Omien osakkeiden hankkiminen tapahtui osakeyhtiön (14.2.1997/145) 7 luvun säätämällä tavalla. Osakkeista maksettua hintaa oli pidettävä osakkeiden käypänä hintana. Osakkeiden hankintaan ei miltään osin voitu soveltaa verotusmenettelylain 29 §:n peiteltyä osingonjakoa koskevia säännöksiä.
Verovuosi 1998.

L verotusmenettelystä 29 § 1 mom
L verotusmenettelystä 29 § 2 mom
LAINVOIMAINEN