Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

KVL:2000/36

Antopäivä
5.4.2000
Diaarinumero
434/80/00
henkilökohtaisen tulon verotus, luovutusvoiton veronalaisuus, osakkeen hankinta-ajankohta

S:2.03.03.18.03

A Oy oli perustettu jatkamaan kaupungin puhelinlaitoksen harjoittamaa toimintaa. Kaupunki oli myynyt yhtiölle puhelinlaitosliiketoimintaan liittyvät varat ja velat yhtiön perustamisen yhteydessä. Sen jälkeen A Oy oli toimeenpannut suunnatun osakeannin, jossa vuokraliittymän haltijat saivat merkitä yhtiön osakkeita vuokraliittymäsopimusta vastaan. A Oy aiottiin seuraavaksi sulauttaa B Oy:öön. A Oy:n osakkeenomistajat tulivat saamaan sulautumisvastikkeena vastaanottavan yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa. Jos henkilö H sittemmin myisi sulautumisvastikkeena saamansa B Oy:n osakkeen, osakkeen hankinta-ajankohtana pidettiin tuloverolaissa tarkoitetun luovutusvoiton laskennassa sitä hetkeä, jolloin H oli merkinnyt A Oy:n osakkeen suunnatussa osakeannissa vuokraliittymää vastaan.
Verovuosi 2001.

TVL_45_§_1_mom
TVL_46_§_1_mom
LAINVOIMAINEN