Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

KVL:1999/162

Antopäivä
13.12.1999
Diaarinumero
1724/80/99
merityötulo, laivanisäntä, bareboat-vuokraus, ulkomainen alus

S:2.17.02

Hakija työskenteli A Oyj:n tytäryhtiön B Oy:n palveluksessa. B Oy hoiti matkustajapalveluita A-yhtymän liikennöimissä suomalaisissa ja saksalaisissa aluksissa. A Oyj:n saksalainen tytäryhtiö omisti Saksan alusrekisteriin merkityn X-aluksen, joka liikennöi Suomen ja Saksan välillä. Saksan merilain mukaan aluksen saksalainen omistajayhtiö oli laivanisäntä. B Oy oli vuokrannut aluksen matkustajatilat saksalaiselta yhtiöltä ns. bareboat-ehdoin. Aluksen mukana seurasi kuitenkin kuljetushenkilökuntaa 16 henkilöä, jotka olivat työsuhteessa saksalaiseen yhtiöön. Matkustajapalvelusta vastasi 13 suomalaisen B Oy:n työntekijää. Koska hakija, joka työskenteli aluksella, ei ollut laivanisännän palveluksessa, eikä kyseessä myöskään ollut suomalaiseen alukseen rinnastettavissa oleva alus, ei hakijan saama palkkatulo ollut merityötuloa.

TVL_74_§
LAINVOIMAINEN