KVL:1999/156

Antopäivä
29.11.1999
Diaarinumero
3174/80/99
omistajanvaihdoksen vaikutuspörssiyhtiön tappioiden jakäyttämättömien hyvitysten vähentämiseen, konserniavustus ja syrjintäkieltoartiklan soveltaminen, kun konsernin emoyhtiö on ruotsalainen

S:2.09.01.02.02

S:2.04.05.01.28

Ruotsalainen julkinen osakeyhtiö A teki vaihtotarjouksen suomalaisen julkisen osakeyhtiö B:n osakkeenomistajille, jotta nämä vaihtaisivat omistamansa B Oyj:n osakkeet A Oyj:n osakkeisiin. A Oyj aikoi hankkia vaihtotarjouksella omistukseensa vuoden 1999 loppuun mennessä B Oyj:n osakkeita määrän, joka edustaisi yli 90 % kaikista B Oyj:n osakkeista. A lunastaisi loput B Oyj:n osakkeet OYL 14:19 - 21:n mukaisesti vuonna 2000. B Oyj:n osakkeet olivat pörssissä julkisen kaupankäynnin kohteena kevääseen 2000 saakka. Konserniyhtiöiden tilikausi oli kalenterivuosi. A omisti ennen vuoden 2000 alkua 60 % kotimaisen C Oyj:n osakekannasta ja yli 90 % B Oyj:n osakekannasta. B Oyj omisti 40 % C Oyj:n osakekannasta. C Oyj omisti kotimaisen D Oy:n osakekannan kokonaan. B Oyj sulautuisi vuoden 2000 lopussa vastavirtaan C Oyj:hin. B Oyj sai vähentää vahvistetut tappionsa ja käyttämättömät hyvityksensä A Oyj:n vaihtotarjouksesta johtuvasta omistajanvaihdoksesta huolimatta. D Oy sai vähentää syrjintäkieltoartikla huomioon ottaen B Oyj:lle antamansa konserniavustuksen vuonna 2000, jos B Oyj:n sulautuminen C Oyj:hin tuli voimaan 31.12.2000 tai myöhemmin.
Verovuosi 1999, verovuosi 2000 ja verovuosi 2001.

TVL 122 § 1 mom
TVL 122 § 2 mom
ElinkVL 52 a §
ElinkVL 52 b §
Laki konserniavustuksesta verotuksessa 3
Laki konserniavustuksesta vreotuksessa 7 §
Laki yhtiöveron hyvityksestä 5 a § 1 mom
Laki yhtiöveron hyvityksestä 5 a § 2 mom
Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus 27 artikla 4 kohta
EI MUUTOSTA KHO 27.6.00 T 1973