KVL:1999/144

Antopäivä
8.11.1999
Diaarinumero
2695/80/99
elinkeinotulon verotus, ristiinomistuksen purkaminen, elinkeinotulon käsite, menon käsite, onko kysymyksessä luovutus, onko kysymyksessä peitelty osinko

S:2.04.05.01

S:2.04.04.09.09

S:2.14.04.04.03

A Oy on konsernin emoyhtiö ja omistaa B Oy:n osakekannan kokonaan. B Oy omistaa 8 % A Oy:n osakekannasta. Osakeyhtiölain (145/97) siirtymäsäännösten mukaan yhtiöiden tulee purkaa ristiinomistus kolmen vuoden kuluessa lain voimaantulosta joko luovuttamalla osakkeet tai siten, että emoyhtiö alentaa osakepääomaansa osakkeiden nimellisarvoa vastaavalla määrällä ja osakkeet mitätöidään. A Oy aikoo alentaa osakepääomaansa B Oy:n omistamien osakkeiden nimellisarvoa vastaavalla määrällä ja sitten mitätöidä osakkeet sekä siirtää mitätöityjä osakkeita vastaavan osuuden osakepääomasta ylikurssirahastoon. B Oy aikoo poistaa taseestaan emoyhtiön osakkeet kirjanpitoarvosta saamatta vastiketta emoyhtiöltä. B Oy:lle ei synny EVL 7 §:n mukaista vähennyskelpoista menoa, kun A Oy osakeyhtiölain 7 luvun 8 §:n 4 momentin perusteella alentaa osakepääomaansa ja mitätöi omia osakkeitaan siltä osin kuin B Oy omistaa sen osakkeita eikä B Oy ole luovuttanut niitä osakeyhtiölain 7 luvun 8 §:n 2 momentissa säädetyn kolmen vuoden aikana. B Oy:lle ei synny tässä ristiinomistuksen purkutilanteessa EVL 4 §:ssä tarkoitettua veronalaista elinkeinotuloa. B Oy:n ei katsota jakavan A Oy:lle verotusmenettelystä annetun lain 29 §:n 1 momentissa tarkoitettua peiteltyä osinkoa. Ristiinomistuksen purkaminen ei tapahdu myöskään sellaisissa olosuhteissa, että A Oy:öön tai sen osakkaaseen B Oy:öön olisi sovellettava sanotun lain 29 §:n 2 momentin säännöstä.
Verovuosi 2000.

ElinkVL_4_§
ElinkVL_7_§
ElinkVL_42_§_2_mom
Laki_verotusmenettelystä_29_§_1_mom
Laki_verotusmenettelystä_29_§_2_mom
EI MUUTOSTA KHO 21.3.2000 T 589