KVL:1998/102

Antopäivä
8.6.1998
Diaarinumero
1687/80/98
tuloverotus, sijoitusrahasto-osuuden vaihto saman rahaston toisenlaiseen osuuteen

S:2.03.03.18.07

Rahastoyhtiö A Oy oli sijoitusrahastolain tarkoittama rahastoyhtiö, joka hallinnoi useita sijoitusrahastoja. Niistä osa oli tyypiltään kasvurahastoja ja osa tuottorahastoja. Rahastoyhtiö A Oy:n hallitus oli vuonna 1997 muuttanut sijoitusrahastojen sääntöjä sijoitusrahastolain (583/96) 22 §:n sallimalla tavalla siten, että sille oli annettu oikeus milloin tahansa päättää, että rahastossa on myös toista rahasto- osuustyyppiä eli kasvu- tai tuotto-osuuksia. Hallitus voisi samalla päättää, että rahasto-osuuden omistajilla on oikeus vaihtaa nykyinen tuotto-osuutensa saman sijoitusrahaston kasvuosuuteen tai päin vastoin, jolloin omistajat saisivat omistamaansa osuutta vastaavan uuden sarjan mukaisen osuuden. X:lle ei syntynyt veronalaista tuloa, jos Rahastoyhtiö A Oy:n hallitus teki tällaisen päätöksen, ja X päätti vaihtaa A-sarjaisen tuotto-osuuden kokonaan tai osittain saman sijoitusrahaston B- sarjaiseksi kasvuosuudeksi tai vastaavasti B-sarjaisen kasvu-osuuden kokonaan tai osittain saman sijoitusrahaston A-sarjaiseksi tuotto-osuudeksi. X:lle ei syntynyt myöskään veronalaista tuloa, jos hän sijoitusrahastojen sääntöjen ja Rahastoyhtiö A Oy:n hallituksen päätöksen mukaan tulevaisuudessa useamman kerran päättäisi vaihtaa A-sarjaisen tuotto-osuuden kokonaan tai osittain saman sijoitusrahaston B- sarjaiseksi kasvuosuudeksi tai vastaavasti B-sarjaisen kasvu-osuuden kokonaan tai osittain saman sijoitusrahaston A-sarjaiseksi tuotto-osuudeksi.
Verovuosi 1998 ja verovuosi 1999.

TVL_29_§
TVL_32_§
TVL_45_§_1_mom
TVL_46_§_1_mom
LAINVOIMAINEN