KVL:1998/31

Antopäivä
23.2.1998
Diaarinumero
4076/80/97
elinkeinotulon verotus, konserniavustus, konsernisuhteen muodostuminen erivaltioissa rekisteröityjen yhteisöjen kautta, passiivisessa roolissa olevat yhteisöt, alankomaissa rekisteröidyt yhteisöt, tanskassa rekisteröity yhteisö

S:2.04.05.01.28

Alankomaissa rekisteröityyn A-konserniin kuuluva Suomessa rekisteröity AFF Oy sai vähentää konserniavustuksena kotimaisille sisaryhtiöilleen antamansa konserniavustuksen, vaikka konsernisuhde konserniavustuksen saajayhtiöille muodostui AFF Oy:n kotimaisen emoyhtiön lisäksi Tanskassa rekisteröidyn konsernin alaemoyhtiön A DK A/S:n sekä Alankomaissa rekisteröityjen A Holding BV:n, koko konsernin emoyhtiön A BV:n ja tämän tytäryhtiön A International BV:n kautta. Sillä seikalla, että AFF Oy:n ja A International BV:n Suomessa rekisteröityjen tytäryhtiöiden välinen konsernisuhde muodostui kahden tai useamman Pohjoismaissa tai Alankomaissa rekisteröidyn yhtiön kautta, ei ollut asiassa merkitystä.
Verovuosi 1997 ja verovuosi 1998.

L konserniavustuksesta verotuksessa 3 §
Suomen Tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä tulo-ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi sekä veron kiertämisen estämiseksi 28.12.1995 tehty sopimus 25 artikla 4 kohta
Suomen Tasavallan ja Alankomaiden Kuningaskunnan välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen ja veron kiertämisen estämiseksi 13.3.1970 tehty sopimus 26 artikla 4 kohta
Pohjoismaiden välillä tulo-ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus 27 artikla 4 kohta
LAINVOIMAINEN