KVL:1997/202

Antopäivä
20.10.1997
Diaarinumero
2777/80/97
maatilatalouden verotus, nettovarallisuuden laskenta, pitkäaikaiset velat, siirtymäsäännös tvl 149 § 2 mom

S:2.10.06

Maanviljelijä A oli viljellyt omistamaansa tilaa vuodesta 1993 alkaen. Tilalla oli peltoa 44 ha ja metsää 47 ha. Tilalla oli vuoden 1997 lopussa noin 370 000 mk maatalouden velkaa, josta pitkäaikaista noin 210 000 mk. A:n verovuoden 1998 pääomatulon määrä lasketaan vuoden 1997 lopussa olevan nettovarallisuuden perusteella. Jos A tekee vaatimuksen ennen vuodelta 1998 toimitettavan verotuksen päättymistä, hänen maataloutensa nettovarallisuutta laskettaessa jätetään vähentämättä määrä, joka vastaa 50 prosenttia maatalouden vuoden 1997 lopussa olleista pitkäaikaisista korollisista veloista, kuitenkin enintään 500 000 mk.

TVL_38_§_1_mom
TVL_41_§_1_mom
TVL_149_§_2_mom
TVL_149_§_3_mom
TVL_149_§_4_mom
LAINVOIMAINEN