KVL:1998/26

Antopäivä
16.2.1998
Diaarinumero
3969/80/97
elinkeinotulon verotus, emoyhtiön jakautuminen, omistajanvaihdos, veroylijäämät

S:2.12.05

S:2.09.01.02.02

A Oy:n tarkoitus oli jakautua ElinkVL 52 c §:ssä tarkoitetulla tavalla siten, että A Oy purkautui selvitysmenettelyttä ja A Oy:n varat, velat ja varaukset siirtyivät uusille vastaanottaville yhtiöille X Oy:lle ja Y Oy:lle. A Oy:n kokonaan omistaman tytäryhtiö B Oy:n osakkeet siirtyivät jakautumisessa X Oy:lle. Jakautuminen on yleisseuraanto, jossa muun muassa jakautuvan yhtiön varat siirtyvät vastaanottaville yhtiöille verotuksessa vähentämättä olevasta hankintamenosta. Kun A Oy:n tytäryhtiö B Oy:n osakkeet siirtyivät jakautumisessa vastaanottavalle X Oy:lle, siirto ei muodostanut sellaista saantoa, jota yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 8 §:n 3 momentissa tarkoitetaan. Näin ollen B Oy:n osakkeiden ei katsota vaihtaneen omistajaa. Kun A Oy:n osakkeenomistajat saivat vastaanottavan X Oy:n osakkeita entisen osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa, vastaanottavan X Oy:n osakkeiden ei voida katsoa vaihtaneen omistajaa. Näin ollen vähintään 20 % B Oy:n osakkeita omistavassa yhteisössä ei ole tapahtunut omistajanvaihdosta eikä myöskään B Oy:ssä ole siten tapahtunut välillistä omistajanvaihdosta.
Verovuosi 1998.

ElinkVL_52c_§
Laki_yhtiöveron_hyvityksestä_8_§_3_mom
LAINVOIMAINEN