KVL:1999/19

Antopäivä
15.2.1999
Diaarinumero
3830/80/98
henkilökohtaisen tulon verotus, ulkomaantyöskentely, kuuden kuukauden sääntö, työsuhdeoptio, optiotodistusten käyttämisestä saatu tulo suomessa

S:2.01.02.01

S:2.01.02.02

A siirtyi 31.5.1996 Suomesta X Oy:n palveluksesta tytäryhtiö Y Inc:n palvelukseen Yhdysvaltoihin. A:lla on Yhdysvalloissa pysyvä asunto, jossa hän asuu perheineen. X Oy otti vuonna 1995 optiolainan, johon liittyvillä optiotodistuksilla voi kullakin merkitä yhden osakkeen viimeistään 31.1.2001. X Oy otti myös vuonna 1997 optiolainan, johon liittyvillä optiotodistuksilla voi kullakin merkitä yhden osakkeen viimeistään 31.1.2003. A merkitsi kumpaakin optiolainaa. A on yleisesti verovelvollinen Suomessa vuonna 1999 ja rajoitetusti verovelvollinen vuonna 2000. Jos A muuttaisi vuonna 2000 vakinaisesti asumaan Suomeen, hänestä tulisi muuttohetkellä Suomessa yleisesti verovelvollinen. Työsuhdeoptiot ovat osa A:n kokonaispalkkaa. A:n vuonna 1995 Suomessa saamien optiotodistusten käytöstä syntyvä etu on osittain veronalaista ja osittain verovapaata tuloa Suomessa: Jos A käyttää optiotodistuksia työskennellessään ja asuessaan Yhdysvalloissa, hänen saamansa etu verotetaan Suomessa optiolainan merkitsemispäivän ja Suomesta lähtemisen väliseltä ajalta. Muulta osin etua ei veroteta Suomessa. Jos A käyttää vuonna 1997 Yhdysvalloissa saamiaan optiotodistuksia Yhdysvalloissa, käytöstä syntyvä etu ei ole A:n veronalaista tuloa Suomessa. Jos A palaa asumaan ja työskentelemään Suomeen, niin siinä tapauksessa vuonna 1997 saatujen optiotodistusten käytöstä syntyvä etu siltä osin kuin se kertyy A:n Suomeen palaamisen ja optiotodistusten käyttämisen väliseltä ajalta on A:n veronalaista tuloa Suomessa. Muulta osin etua ei veroteta Suomessa. A:n vuonna 1995 Suomessa ja vuonna 1997 Yhdysvalloissa saamien optiotodistusten käyttämisestä saadun tulon veronalainen osuus Suomessa määräytyy ajan kulumisen perusteella siten, että optioiden arvonnousu jaetaan optiotodistusten saannin ja optiotodistusten luovutuksen väliselle ajalle. Se suhteellinen osuus arvonnoususta, joka kohdistuu aikaan, jolloin A on ollut Suomessa yleisesti verovelvollinen eikä häneen ole sovellettu tuloverolain 77 §:n tarkoittamaa ns. kuuden kuukauden sääntöä, on Suomessa veronalaista tuloa.
Verovuosi 1998, verovuosi 1999 ja verovuosi 2000.

TVL 9 § 1 mom 1 kohta
TVL 11 § 1 mom
TVL 61 § 2 mom
TVL 66 § 2 mom
TVL 77 § 1 mom
Verosopimus 4 artikla 1 kohta
Verosopimus 15 artikla 1 kohta
EI MUUTOSTA KHO 21.10.99 T 2836 ATK