KVL:1999/77

Antopäivä
31.5.1999
Diaarinumero
397/80/99
toimintamuodon muutos taloudellisestayhdistyksestä osuuskunnaksi jaedelleen osakeyhtiöksi, veroylijäämien huomioon ottaminen toimintamuodon muutostilanteessa

S:2.04.13.04.05

Taloudellinen yhdistys omisti osakeyhtiön osakekannan kokonaan. Yhdistys muutettiin ensin osuuskunnaksi ja osuuskunta edelleen osakeyhtiöksi siten, että toimintamuodon muutoksissa aikaisemmin harjoitettuun toimintaan liittyvät varat ja velat siirtyivät kirjanpidossa samoista arvoista vastaanottavalle taholle. Yritysten identtisyys säilyi näissä muodonmuutoksissa. Taloudellisen yhdistyksen seitsemästä jäsenestä vain kolme tuli osuuskunnan jäseneksi ja osakeyhtiön osakkaaksi. Muut neljä jäsentä erosivat yhdistyksestä ennen toimintamuodon muutosten toteuttamista. Osuuksien ja myöhemmin osakkeiden omistussuhteeksi tuli jäsenmaksujen maksusuhde. Toimintamuodon muutoksissa yhdistys tai osuuskunta ei verotuksessa purkautunut. Veroylijäämien käyttöoikeus säilyi, vaikka taloudellisen yhdistyksen jäsenistä yli puolet vaihtui, koska yhdistyksen jäsenet eivät omista yhdistystä, eikä kysymyksessä siten ollut omistajanvaihdos.
Verovuosi 1999 ja verovuosi 2000.

ElinkVL_51c_§
TVL_24_§_1_mom_6_kohta
YHL_8_§_3_mom
LAINVOIMAINEN