KVL:1999/14

Antopäivä
8.2.1999
Diaarinumero
3538/80/98
elinkeinotulon verotus, jakautuminen, osakkeiden hankinta-aika

S:2.04.13.04.05

A Oy oli konsernin emoyhtiö, jonka tytäryhtiö B Oy harjoitti metallituotteiden sarjavalmistusta. A Oy omisti teollisuuskiinteistön, jolla oleva rakennus oli vuokrattu pääasiassa konsernin ulkopuolisille yhtiöille. A Oy jakautui kahdeksi uudeksi yhtiöksi. Toiseen yhtiöön siirrettiin kiinteistö ja toiseen B Oy:n osakkeet. Jakautuminen toteutettiin siten kuin EVL 52 c §:ssä tarkoitetaan. A Oy:n osakkaan saamien vastaanottavan yhtiön osakkeiden hankinta-aikana pidettiin jakautuvan yhtiön osakkeiden hankinta-aikaa.
Verovuosi 1999 ja verovuosi 2000.

ElinkVL_52b_§_4_mom
ElinkVL_52c_§
LAINVOIMAINEN